Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Contacte

Prima pagină  »  Despre Noi  »  Prezentare Genarală
Direcţia învăţămînt general Basarabeasca

 Direcţia  învăţămînt general Basarabeasaca este o subdiviziune a Consiliului Raional, specializată în conducerea învăţămîntului în raion, care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii privind administraţia publică locală, a Codului Educației, actelor normative, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, deciziilor Consiliului Raional Basarabeasca şi dispoziţiilor Preşedintelui raionului.

  Direcţia este subordonată de Ministerul Educaţiei ,în plan ştiinţifico-didactic,şi Consiliul Raional - în problemele administrării şi asigurării financiare şi materiale.

  Direcţia îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului propriu, elaborat în conformitate cu Regulamentul-tip şi aprobat de Consiliul Raional, precum şi în strînsă colaborare cu organele administraţiei publice locale, instituţiile de formare iniţială şi perfecţionare a cadrelor didactice, instituţiile de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei şi psihologiei, alţi factori cu atribuţii în domeniul învăţămîntului şi educaţiei.

  Direcţia este responsabilă de întreaga activitate educaţională în raion.Prima pagină  »  Despre Noi  »  Prezentare Genarală

© 2020 Direcţia Învăţământ General, Raionul Basarabeasca din Republica Moldova
PAGINA ÎN SUS